chuỗi các hội thảo trực tuyến quốc tế về siêu âm vú ( Breast imaging webinar serries)

168

Trung tâm ĐT- CĐT xin thông báo về chuỗi các hội thảo trực tuyến quốc tế về siêu âm vú ( Breast imaging webinar serries) như sau:

1. Phần 1: ngày 18/09/2021 với chủ đề : “Siêu âm vú- Tất cả những gì cần biết “( BCV: Ts. Bs. Trishna Shimpi)

2. Phần 2: Ngày 25/09/2021 với chủ đề: “ Tìm hiểu về siêu âm BIRADS Lexicon “ ( BCV: Ts. Bs. Mary Liang)

3. Phần 3: Ngày 02/10/2021 với chủ đề: “ Các đặc điểm siêu âm về các tổn thương vú lành tính và ác tính có thể bị nhầm lẫn” ( BCV: Bs. Visnja Reynolds Baksa)

4. Phần 4: Ngày 9/10/2021 với chủ đề :” Những tiến bộ gần đây: ABUS: Phương pháp tiếp cận đa phương thức. Đánh giá dựa trên trường hợp “. ( BCV: Bs. Hollie Lim)

5. Phần 5: Ngày 16/10/2021 với chủ đề :” Hình ảnh và những can thiệp vùng nách”. ( BCV: Bs. Niketa Chotai)

Cách đăng ký miễn phí theo đường link truy cập sau đây: https://register.gotowebinar.com/register/8162601019020237070