Hội thảo online với chủ đề : “ Chẩn đoán lạc nội mạc trong cơ tử cung trên siêu âm”

166

Trung tâm ĐT- CĐT gửi thông báo đến quý đồng nghiệp về Hội thảo online với chủ đề : “ Chẩn đoán lạc nội mạc trong cơ tử cung trên siêu âm”

Báo cáo viên là Ts. Bs. Tina Tellum- Đại học Oslo, Nauy.

Dưới đây là link truy cập và cách thức đăng ký như sau: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEgLJvfGs1aimrVblNTaa0JTqkJbYxywZw9upi7nloTCgBqA/viewform