CHUỖI WEBINAR 3 PHẦN

177

Trung tâm ĐT- CĐT xin thông báo về chuỗi các hội thảo trực tuyến.

– Chủ đề: Siêu âm tim thai 3D/4D STIC. Ứng dụng cơ bản và lâm sàng

– Phần 1. – Thời gian: 17:00-18:00 thứ 5 ngày 10/06/2021.

– Cách đăng ký tham gia: Theo link hướng dẫn sau đây: https://register.gotowebinar.com/register/747968486983572749?mkt_tok=MDA1LVNIUy03NjcAAAF9fgXD9_wwSIfey7ykIj1nQB8ve5RXPfCfcNgrKrNosc6TsiiS_cpqgN9QT8hvAl26V25IJTURwlvGPzguBCz1GMSngE8MkSvlEZaGDNM5yZ0iuANwhA