HÌNH ẢNH TIM THAI: CHUỖI BÀI HỌC TỪ CÁC CHUYÊN GIA

200

Trung tâm ĐT- CĐT thông báo về Hội thảo trực tuyến quốc tế.

Chủ đề: Hình ảnh tim thai: Chuỗi bài học từ các chuyên gia

Thời gian: Chủ nhật ngày 13/06/2021

Cách đăng ký miễn phí: Theo đường link sau https://webinaronline.in/Scan_Academy/130621/