CHƯƠNG TRÌNH TRỰC TUYẾN HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN CHUYÊN NGÀNH SẢN PHỤ KHOA HÀ NỘI NĂM 2021

239

Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến, Thông báo:

CHƯƠNG TRÌNH TRỰC TUYẾN HỘI NGHỊ KHOA HỌC VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN CHUYÊN NGÀNH SẢN PHỤ KHOA HÀ NỘI NĂM 2021

  • 7h30-8h00: Tiếp đón đại biểu
  • 8h00-8h10: Khai mạc Hội nghị
  •  Phát biểu khai mạc: PGS-TS. BS  Nguyễn Duy Ánh, GĐ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội