Hội nghị trực tuyến Y học bào thai- đa thai

168

Trung tâm ĐT- CĐT thông báo về “Hội nghị trực tuyến Y học bào thai- đa thai”của AICC RCOG NZ.

Thời gian: 1:30-5:00 PM, Thứ 5 ngày 16/12/2021

Link đăng ký tham gia miễn phí: http://aiccrcog.onference.live/NZAnnualConference2021/