ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT LẦN 2 SAU CẤP CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

155

Sáng ngày 17/11/2022, Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tiếp đón đoàn chuyên gia của Công ty Cổ phần LTD đến đánh giá giám sát lần 2 sau cấp chứng nhận ISO 9001:2015 cho Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến.
Buổi làm việc có sự hiện diện của Ông Vũ Như Vũ – Trưởng đoàn đánh giá và Ông Vũ Mạnh Tuân – Chuyên gia đánh giá trưởng cùng toàn thể cán bộ Ban ISO thuộc Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến.


Đoàn đánh giá đã tiến hành kiểm tra các hồ sơ liên quan đến việc áp dụng và phát triển hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO9001:2015 đã được cấp chứng nhận trên cả ba lĩnh vực Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Chỉ đạo tuyến, cụ thể như sau:
– Xem xét hoạt động của hệ thống QLCL;
– Xem xét kết quả đánh giá chất lượng nội bộ gần nhất (báo cáo đánh giá chất lượng nội bộ kèm theo);
– Xem xét các phản hồi của khách hàng;
– Đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp khắc phục phòng ngừa và các hành động tiếp theo từ các cuộc xem xét của Lãnh đạo lần trước;
– Xem xét nguồn lực cần thiết cho hoạt động của hệ thống QLCL;
– Đánh giá mức độ thực hiện chính sách và mục tiêu hệ thống chất lượng;
– Xem xét kế hoạch thực hiện và mục tiêu chất lượng cho giai đoạn tới;
– Xem xét cải tiến hệ thống quản lý chất lượng;
– Các cuộc đánh giá của tổ chức bên ngoài;
– Các thay đổi về khối lượng, loại hình công việc;
Buổi làm việc diễn ra trong không khí khẩn trương, nghiêm túc.
Kết thúc buổi làm việc, Ông Vũ Như Vũ – Trưởng đoàn đánh giá đưa ra một số nhận xét như sau: Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến triển khai áp dụng khá tốt yêu cầu tiêu chuẩn của hệ thống


Có một số lỗi nhỏ cần khắc phục để hoàn thiện hơn hệ thống.
Kết luận cuối cùng của buổi đánh giá giám sát là Hệ thống quản lý chất lượng thuộc Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến đạt yêu cầu để tiếp tục duy trì chứng nhận ISO9001:2015.
Thay mặt Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến, Ths.Bs Nguyễn Cảnh Chương – Giám đốc Trung tâm cũng bày tỏ lời cảm ơn cũng như những góp ý của Đoàn đánh giá để Trung tâm có thể hoàn thiện và ngày càng phát triển hệ thống, nhằm nâng cao chất lượng công việc tại các lĩnh vực hoạt động của Trung tâm.