ĐÀO TẠO CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CHO TUYẾN DƯỚI

239

ĐÀO TẠO CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT CHO TUYẾN DƯỚI

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB) là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, luôn được ngành Y tế  quan tâm thực hiện. Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến nhằm nâng cao chất lượng KCB cho tuyến dưới là một trong những nội dung của nhiệm vụ trên. Xác định tầm quan trọng của công tác chỉ đạo tuyến, hàng năm, Bệnh viện PSHN đã tích cực đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới nhằm giúp cho công tác KCB cho người dân tốt hơn và giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

Thực hiện công tác chỉ đạo tuyến, Bệnh viện PSHN đã nhận cán bộ y tế tuyến dưới lên học tập thông qua những công việc thực tế tại đơn vị. Những lớp tập huấn, đào tạo chuyên môn cũng được tổ chức cho cán bộ y tế tuyến dưới nâng cao trình độ. Từ đó, cán bộ y tế tuyến dưới đã được tiếp cận kiến thức, kỹ thuật mới, kinh nghiệm trong việc chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhân để áp dụng vào công việc thực tế hàng ngày.

Ngoài việc tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn hay dài hạn thì chỉ đạo tuyến của bệnh viện PSHN cũng chú trọng đến việc tăng cường chuyển giao kỹ thuật theo hình thức”cầm tay chỉ việc”, chọn kỹ thuật phù hợp với thực trạng của bệnh viện về cơ sở vật chất và trình độ chuyên môn của đội ngũ y, bác sĩ và có thể áp dụng ngay. Cụ thể, bệnh viện PSHN đã chuyển giao các kỹ thuật như: mổ đẻ cũ, mổ mở cắt tử cung, mổ nội soi cắt tử cung, siêu âm, hồi sức sơ sinh, giảm đau trong đẻ….vv cho các bệnh viện tuyến dưới: BVĐK Sơn Tây, BVĐK Phúc Thọ….vv

Với việc triển khai có hiệu quả công tác chỉ đạo tuyến, chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân từng bước được nâng cao. Đáng chú ý trình độ chuyên môn, kỹ thuật của tuyến dưới được cải thiện, nhiều kỹ thuật mới được chuyển giao, mức độ sai lệch trong chẩn đoán bệnh được rút ngắn, nhiều ca bệnh khó được chẩn đoán và xử lý ngay tại tuyến dưới góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến trên và tạo được niềm tin cho nhân dân.

Ảnh chuyển giao kỹ thuật mổ lấy thai

Ảnh chuyển giao kỹ thuật bóc nhân xơ tử cung

Chuyển giao kỹ thuật Hồi sức sơ sinh

Chuyển giao kỹ thuật Hồi sức Sơ sinh

Chuyển giao kỹ thuật Chẩn đoán trước sinh