Hội nghị khoa học quốc tế Seoul lần thứ 26

164

Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến  xin thông báo về Hội nghị khoa học quốc tế Seoul lần thứ 26 như sau:

– Thời gian tổ chức: 02/10/2021

– Hình thức tổ chức : Online.

– Cách thức đăng ký miễn phí theo đường link hướng dẫn sau đây: https://www.ksog.org/workshop/preregistration/registration_oversea.php?abyear=26seoulsympo