Dự kiến khai giảng Lớp Sản phụ khoa cơ bản khóa 3 (18 tháng )

315
Kính gửi Quý thầy cô và học viên!
Căn cứ Thông báo ngày 06/7/2021 của Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến về việc thông báo tuyển sinh Lớp Sản phụ khoa cơ bản khóa 3 (18 tháng ) năm 2021;
Căn cứ nhu cầu và số lượng học viên thực tế đăng ký tham gia khóa học;
Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin thông báo kế hoạch khai giảng Lớp Sản phụ khoa cơ bản khóa 3 (18 tháng ) dự kiến như sau:
  • Thời gian: 14h Thứ hai ngày 29/11/2021 ( Thời gian có thể thay đổi tùy theo tình hình dịch bệnh).
  • Địa điểm: Phòng học tầng 9 Nhà B – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.
  • Phụ trách khóa học: Ths.Bs Nguyễn Cảnh Chương.
Kính đề nghị Quý học viên căn cứ lịch khai giảng hoàn tất thủ tục đăng ký và sắp xếp thời gian tham dự đầy đủ.
Trân trọng!