Hội nghị quốc tế online

174

Trung tâm ĐT- CĐT xin thông báo về việc đăng ký tham dự online các Hội nghị quốc tế như sau:

1. ISUOG ( Hội nghị siêu âm Sản phụ khoa thế giới)

– Thời gian diễn ra: 15-17/10/2021.

– Link đăng ký tham dự: https://www.isuog.org/events/world-congress-2021.html.

2. FIGO ( Hội nghị Sản Phụ khoa thế giới).

– Thời gian diễn ra: 21-28/10/2021.

– Link đăng ký tham dự: https://figo2021.org/register/