GIỚI THIỆU THƯ VIỆN BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

236

GIỚI THIỆU THƯ VIỆN BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Thư viện thuộc bênh viện Phụ Sản Hà Nội là thư viện đầu ngành trong chuyên ngành Sản Phụ khoa. Thư viện đang tập trung thực hiện những mục tiêu sau đây:

Thứ nhất: Thu thập, bổ sung và xử lý nghiệp vụ, bảo quản vốn tài liệu.

Thứ hai: Phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập của cán bộ, viên chức Bệnh viện, học viên.

 Thứ ba: xây dựng môi trường đọc thân thiện, tạo môi trường học, nghiên cứu, hướng tới mục tiêu chung “Tất cả vì bạn đọc”.

Thứ tư: mở rộng hợp tác, trao đổi tài iệu, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức và quản lý thư viện hiện đại, với các  thư viện của các Bệnh viện trên cả nước.

Thứ năm: Tiếp tục làm tốt công tác rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm , tâm huyết với công việc của cán bộ thư viện.

Giới thiệu – Thư viện BVPSHN