HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHỈ ĐẠO TUYẾN – CHUYÊN NGÀNH SẢN PHỤ KHOA HÀ NỘI LẦN THỨ 10 NĂM 2022

111

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Kính gửi Quý Bác Sỹ tham dự hội thảo trực tuyến

Vào lúc: Dec 2, 2022 07:30 Vietnam
Chủ đề: HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHỈ ĐẠO TUYẾN – CHUYÊN NGÀNH SẢN PHỤ KHOA HÀ NỘI LẦN THỨ 10 NĂM 2022

Register in advance for this

Seasion 1 Masterclass: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_OkJoaLMTSvahyGhElGXCfA

 

Seasion 2 Oral Presentation: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_KxeRRTNARfSzgElbRAG4Ag

Sau khi đăng kí, quý Bác sỹ sẽ nhận được một email xác nhận đăng kí tham dự hội thảo trực tuyến.

Tài liệu hội nghị:

Trân Trọng !