Hội nghị khoa học quốc tế thai kỳ quý I tại Melbourne

170

Trung tâm ĐT- CĐT xin thông báo về Hội nghị khoa học quốc tế thai kỳ quý I tại Melbourne. Hội nghị với sự tham gia của Gs. Simon Meagher và các đồng nghiệp với nhiều chủ đề như: Sàng lọc và chẩn đoán dị tật thai nhi trong 3 tháng đầu; phân tích DNA thai nhi miễn phí; những phát hiện mới nhất trong điều tra và quản lý di truyền trước khi sinh….

– Thời gian diễn ra Hội nghị: Từ ngày 28 đến ngày 29/08/2021 .

– Cách đăng ký tham gia: Theo đường link hướng dẫn sau đây: https://www.drsimon.com.au