Tạp chí Sản Phụ khoa của Hiệp hội FIGO

189

Tạp chí Sản Phụ khoa của Hiệp hội FIGO và nhà xuất bản nơi tập hợp các nghiên cứu hàng đầu mới nhất từ cộng đồng OBGYN.

– Tạp chí hội tụ các bài viết từ các khía cạnh nghiên cứu cơ bản đến các nghiên cứu lâm sàng trong lĩnh vực Sản phụ khoa trên thế giới.

-ULTRASOUND in OBGYN Bài viết mới nhất Volume 58, Issue 2, Tháng 8/2021

Mời độc giả truy cập đường link: https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/journal/14690705

Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội : Tầng 9 nhà B (ĐT: 02437759850); Email: nckhpshn2020@gmail.com