Hội nghị Sản Phụ khoa Anh Quốc – Royal College of Obstetricians and Gynaecologists( RCOG) năm 2023

128

Trung tâm ĐT- CĐT xin thông báo về Hội nghị Sản Phụ khoa Anh Quốc – Royal College of Obstetricians and Gynaecologists( RCOG) năm 2023.

* Thời gian: 12-14/06/2023
* Hình thức: Tham gia trực tiếp ( số lượng có hạn) và tham gia trực tuyến.
* Cách thức đăng ký tham gia: Theo đường link hướng dẫn sau: https://www.rcog.org.uk/careers-and-training/training/courses-and-events/rcog-world-congress/rcog-congress-2023/registration/
* Thông tin hỗ trợ: Bộ phận NCKH- Trung tâm ĐT-CĐT ( P912 nhà B- Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội).