Hội nghị trực tuyến quốc tế miễn phí do ISUOG và FMF tổ chức với chủ đề :” ISUOG and FMF Present Ultrasound Essentials”

189

Trung tâm ĐT- CĐT xin thông báo về Hội nghị trực tuyến quốc tế miễn phí do ISUOG và FMF tổ chức với chủ đề :” ISUOG and FMF Present Ultrasound Essentials” ( ISUOG và FMF Những điều cơ bản về siêu âm thực tại).

* Thời gian tổ chức: 2 ngày từ 08-09/04/2022.

* Nội dung: Bao gồm các nội dung về siêu âm trong lĩnh vực Sản phụ khoa từ các khái niệm cơ bản đến những ứng dụng chuyên sâu hơn.

* Cách đăng ký tham dự: Theo đường Link hướng dẫn sau đây: https://www.isuog.org/events/ultrasound-essentials-2022.html?fbclid=IwAR2Yqp6RtDl6ZJSlA7g29WLSKXcnCaRH5L-nCo6jLzCThHbalODlHE4-Nro