Hội thảo của FICO với chủ đề “ Chuyển dạ tắc nghẽn: Băng huyết sau sinh và lỗ rò sản khoa”

131

Trung tâm ĐT- CĐT xin thông báo về hội thảo trực tuyến của FIGO với chủ đề: “ Chuyển dạ tắc nghẽn: Băng huyết sau sinh và lỗ rò sản khoa” ( Obstructed labour: postpartum haemorrhage and obstetric fistula).

* Thời gian: 19 May 2022 04:00 PM.

* Cách đăng ký tham dự: Theo đường link hướng dẫn sau đây:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1nyfs56XSOSlEE6t3HhhzA