Hội thảo “ Tiếp cận hình ảnh học đa mô thức trước sinh và sơ sinh”.

157
Trung tâm ĐT-CĐT xin thông báo về Hội thảo “ Tiếp cận hình ảnh học đa mô thức trước sinh và sơ sinh”.
* Thời gian: Từ ngày 28-29/05/2022.
* Cách thức đăng ký tham gia: Quét QR Code hoặc liên hệ theo thông tin đính kèm