HỘI THẢO KHOA HỌC ” TỪ BẰNG CHỨNG ĐẾN THỰC HÀNH LÂM SÀNG TRONG ĐIỀU TRỊ DỌA SẨY THAI & SẨY THAI LIÊN TIẾP”

91

Trung tâm ĐT-CĐT xin thông báo về hội thảo khoa học với chủ đề:” TỪ BẰNG CHỨNG ĐẾN THỰC HÀNH LÂM SÀNG TRONG ĐIỀU TRỊ DỌA SẨY THAI & SẨY THAI LIÊN TIẾP”

• Thời gian: 13h30 – 16h00, ngày 19/04/2023
• Địa điểm: Hội trường A – Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội
• Thành phần tham dự: Bác sĩ và cán bộ y tế quan tâm
• Hình thức tổ chức: Offline và Online
Mọi chi tiết xin liên hệ: Bộ phận NCKH- Trung tâm ĐT-CĐT- Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội (P912 nhà B)

SĐT: 024 3 7750312;

Email: nckhcdtgroup@gmail.com).