BẢN TIN THƯ VIỆN

82

Thư viện xin gửi Quý bạn đọc các bài viết hấp dẫn tháng 04/2023

 Ultrasound in Obstetrics & Gynecology (ISUOG)

Volume 61, Issue 4

April 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14690705/2023/61/4

 

International Journal of Gynecology & Obstetrics

Volume 161, Issue S1

Special Issue: FIGO Good Practice Recommendations on the use of progesterone in the management of recurrent first‐trimester miscarriage

April 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/18793479/2023/161/S1

 

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS)

Volume 102, Issue 4

April 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/16000412/2023/102/4

 

Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (AOGS)

Volume 102, Issue 5

May 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/16000412/2023/102/5

 

The New England Journal of Medicine

VOL.388 NO.14

April 6, 2023

https://www.nejm.org/toc/nejm/medical-journal?query=main_nav_lg

 

Prenatal Diagnosis

Volume 43, Issue 3

March 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/10970223/2023/43/3

 

The Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology (ANZJOG)

Volume 63, Issue 2

April 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/1479828x/2023/63/2

 

Journal of Obstetrics and Gynaecology Research

Volume 49, Issue S1

The 27th Asia and Oceania Federation of Obstetrics and Gynecology Congress 23–26 May 2022 Bali, Indonesia

March 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14470756/2023/49/S1

 

Journal of Obstetrics and Gynaecology Research

Volume 49, Issue 4

April 2023

https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/toc/14470756/2023/49/4

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Tầng 9 nhà B (02437759850)