Hội thảo trực tuyến: Chuỗi APAC women’ Health Signature- Điều trị xuất huyết tử cung bất thường: Thử thách và vấn đề còn bàn cãi.

137

Trung tâm ĐT- CĐT xin thông báo về Hội thảo trực tuyến: Chuỗi APAC women’ Health Signature- Điều trị xuất huyết tử cung bất thường: Thử thách và vấn đề còn bàn cãi.

* Thời gian: Thứ 3, ngày 22/03/2022, 18:30-20:30.

* Cách đăng ký tham gia:

Theo đường link hướng dẫn sau: https://epdvn.webex.com/ec3300/eventcenter/mobile/eventInfoMobile.do?siteurl=epdvn&confID=219979416804004103&meetingKey=25145342219&backUrl=%2Fmw3300%2Fwireless%2Fmeetinglist.do%3Fsiteurl%3Depdvn&t=a&MTID=e8bcffc870412b656459b93fbf437c83b&rnd=0.49395888374057606&isIPADAsMobile=null&fromModernViewMobile=nullo