Hội nghị trực tuyến IVF thế giới lần thứ 5.

131

Trung tâm ĐT- CĐT xin thông báo về Hội nghị trực tuyến IVF thế giới lần thứ 5.

Hội nghị bao gồm nhiều phiên thảo luận với nhiều các báo cáo có nội dung phong phú đến từ các chuyên gia, các nhà nghiên cứu hàng đầu trên thế giới.

* Thời gian: 8-9/04/2022

* Cách thức đăng ký tham gia miễn phí:

Theo đường link hướng dẫn sau:

https://ivflive.cme-congresses.com/#:~:text=April%208%2D9%2C%202022