Hội thảo trực tuyến quốc tế của FIGO với chủ đề :” The causes of abnormal uterine bleeding in the reproductiveyears – What’s new? “

137

Trung Tâm ĐT-CĐT xin thông báo về hội thảo trực tuyến quốc tế của FIGO với chủ đề :” The causes of abnormal uterine bleeding in the reproductive years – What’s new? “ ( Tạm dịch: Nguyên nhân gây chảy máu tử cung bất thường trong những năm sinh đẻ – Vấn đề mới là gì?)

* Thời gian: 18/08/2022.

* Chủ tọa: Prof. Hilary Critchley và Prof. Malcolm Munro.

* BCV: Dr. Ally Murji; Prof. Yutaka Osuga và Prof. SiHyun Cho.

* Mọi chi tiết xin liên hệ: P912 nhà B, Bộ phận NCKH- Trung tâm ĐT-CĐT ( Email: nckhcdtgroup@gmail.com;

Sdt: 024 37750312)