Thông báo khóa học với King Colleges ( Anh Quốc)

135

Trung tâm ĐT-CĐT xin thông báo Khóa học với King Colleges (Anh Quốc) về hỗ trợ tuân thủ điều trị (Supporting medication adherence: basic principles and practice).

* Mọi chi tiết xin liên hệ: P912 nhà B, Bộ phận NCKH, Trung tâm ĐT-CĐT ( Email: nckhcdtgroup@gmail.com; SĐT: 024 37750312)