HỘI THẢO TRỰC TUYẾN “TỒN LƯU DAI DẲNG HPV – NGUY CƠ UNG THƯ CỔ TỬ CUNG: THÁCH THỨC & CƠ HỘI MỚI”

169

TÂM ĐÀO TẠO – CHỈ ĐẠO TUYẾN TRÂN TRỌNG GIỚI THIÊU:
HỘI THẢO TRỰC TUYẾN “TỒN LƯU DAI DẲNG HPV – NGUY CƠ UNG THƯ CỔ TỬ CUNG: THÁCH THỨC & CƠ HỘI MỚI” được phối hợp tổ chức bởi Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội và VPĐD Besins Healthcare.

 

⏱ Thời gian: 13:30-16:30, Thứ Sáu ngày 24/09/2021

🔎 Link Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89320081549

Zoom Meeting ID: 8932 0081 549