216

MÔ HÌNH MÔ PHỎNG ĐÀO TẠO CẤY QUE TRÁNH THAI

Mô hình thực tập cấy que tránh thai là một mô phỏng nhỏ gọn được thiết kế như một phần của chương trình đào tạo để thực hiện và loại bỏ cấy ghép Levonnorgestrel.  Nó chỉ được sử dụng như một phần của chương trình đào tạo dưới sự chỉ đạo của người hướng dẫn được chứng nhận.