Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Cách lựa chọn tạp chí phù hợp – Khoa học tự nhiên”

190

Trung tâm ĐT- CĐT xin thông báo về hội thảo trực tuyến quốc tế với chủ đề: “ Cách lựa chọn tạp chí phù hợp- Khoa học tự nhiên”.                  ***Tại hội thảo quy tụ các diễn giả có kinh nghiệm sẽ tư vấn và cung cấp các thông tin hữu ích giúp các tác giả lựa chọn được tạp chí phù hợp với lĩnh vực nghiên cứu, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học tự nhiên.                           ***Nội dung chính bao gồm: các nguyên tác cơ bản về lựa chọn tạp chí; mô hình xuất bản; chi phí; cách đăng bài…….                                         ***Thời gian và Cách đăng ký tham dự miễn phí theo đường link sau : https://www.authoraid.info/en/news/details/1476/