Hội thảo trực tuyến với chủ đề: “ Làm thế nào để tối ưu hoá hình ảnh tim thai ở tuần 11-13”.

201

Trung tâm ĐT- CĐT xin thông báo về hội thảo trực tuyến với chủ đề: “ Làm thế nào để tối ưu hoá hình ảnh tim thai ở tuần 11-13”.                                     – Báo cáo viên: Dr. Aditya Kusuma.       – Thời gian: 6:00 – 7:00PM SGT- Chủ nhật ngày 25/07/2021                         – Cách đăng ký tham gia miễn phí: Theo đường link truy cập sau đây: https://register.gotowebinar.com/register/8127479318148163597.