Hội thảo trực tuyến với chủ đề: SẢY THAI: PHÂN TÍCH SÂU VÀO CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CÓ THỂ THAY ĐỔI.

164

Trung tâm ĐT-CĐT xin thông báo về Hội thảo trực tuyến với chủ đề: SẢY THAI: PHÂN TÍCH SÂU VÀO CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ CÓ THỂ THAY ĐỔI.

* Thời gian: 18:30- 19:30 ngày 22/02/2022.

* Đơn vị tổ chức: Abbott phối hợp cùng với Hội Phụ Sản Việt Nam VAGO.

* Cách thức đăng ký tham gia: Theo hướng dẫn dưới đây