HỌC BỔNG “KHÓA ĐÀO TẠO VÌ THẾ HỆ TƯƠNG LAI”

146

📣📣📣Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin gửi thông báo về học bổng “KHÓA ĐÀO TẠO VÌ THẾ HỆ TƯƠNG LAI”
✏✏✏Hiệp hội Gen và Di truyền thế giới (ACMG) thông báo học bổng Khóa đào tạo “Vì thế hệ tương lai” áp dụng cho các chuyên ngành đào tạo chuyên sâu như: Gen và Di truyền trong phòng thí nghiệm, Di truyền sinh hóa lâm sàng và Di truyền Nhãn khoa.
📆Hạn đăng ký học bổng: Hết ngày 16/9/2022.
📌Học bổng được apply qua tổ chức. Học viên đăng ký theo tổ chức.
🪗Các tổ chức quan tâm đăng ký theo link hướng dẫn sau:
https://acmgfoundation.secure-platform.com/a/organizations/main/home
Trân trọng!