Thông báo về Hội thảo trực tuyến về Siêu âm sàn chậu

106

Trung tâm ĐT-CĐT xin thông báo về Hội thảo trực tuyến về Siêu âm sàn chậu.

* Thời gian: 10/08/2022.

* Mọi chi tiết xin liên hệ : P912 nhà B, Bộ phận NCKH, Trung tâm ĐT- CĐT ( Email: nckhcdtgroup@gmail.com; Sdt: 024 37750312)