ISUOG Practice Guidelines (updated): use of Doppler velocimetry in obstetrics

210

ISUOG Practice Guidelines (updated): use of Doppler velocimetry in obstetrics
Hướng dẫn Thực hành ISUOG (cập nhật): sử dụng phương pháp đo vận tốc Doppler trong sản khoa.
Mời bạn đọc truy cập đường link:
https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.23698?
Tầng 9 nhà B (02437759850)
Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà nội