Khoá học Siêu âm thai của 3 chuyên gia đầu ngành: Gs. Chaoui; Gs. Abuhamad và Gs. Benoit

122

Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin thông báo về khoá học Siêu âm thai của 3 chuyên gia đầu ngành: Gs. Chaoui; Gs. Abuhamad và Gs. Benoit.

* Thời gian: 16/07/2022.

* Cách đăng ký tham gia:

https://english.extempore.info/expertfetalultrasound_2022