KHUYẾN CÁO VÀ DỰ PHÒNG SINH NON – ISUOG 2022

188

 

TẦM SOÁT SINH NON CHO NHÓM ĐƠN THAI KHÔNG TRIỆU CHỨNG:

Đo chiều dài kênh cổ tử cung (CL):

 • Để dự đoán sinh non, nên đo CL qua siêu âm ngả âm đạo – Mức khuyến cáo B
 • Đo CL đúng kỹ thuật ít nhất 3 lần và sử dụng số đo ngắn nhất làm kết quả & quân lý lâm sàng – Điểm thực hành tốt
 • Đo CL ngả âm đạo nên thực hiện đúng chuẩn, được thực hiện bởi người có chứng nhận của The Fetal Medicine Foundation hoặc The Perinatal Quality Foundation (CLEAR) – Điểm thực hành tốt

Tâm soát ở thai kỳ đơn thai không triệu chứng, không yếu tố nguy cơ sinh non tự phát

 • Có thể sử dụng ngưỡng cắt CL <25 mm đế bắt đầu các biện pháp dự phòng sinh non tự phát ở thai kỳ đơn thai không triệu chứng, bất kể yếu tố nguy cơ – Điếm thực hành tốt

Quản lý thai kỳ sau khi xác nhận CTC ngắn ở thai kỳ đơn thai không triệu chứng

 • Không khuyến cáo hạn chế vận động cơ bản ở thai phụ nguy cơ sinh non không triệu chứng – Mức C

+ Progesterone: đối với thai kỳ đơn thai không triệu chứng, không tiền sử sinh non tự phát và CL <25 mm trước 24 tuần, khuyến cáo sử dụng

Quản lý thai kỳ sau khi xác nhận CTC ngắn ở thai kỳ đơn thai không triệu chứng

 • Không khuyến cáo hạn chế vận động cơ bản ở thai phụ nguy cơ sinh non không triệu chứng – Mức C

+ Progesterone: đối với thai kỳ đơn thai không triệu chứng, không tiền sử sinh non tự phát và CL <25 mm trước 24 tuần, khuyến cáo sử dụng progesterone đặt âm đạo, tại thời điểm phát hiện CTC ngắn cho đến khi thai 36 tuần – Mức A

+ Khâu CTC:

 • Sau khi bắt đầu điều trị progesterone nên theo dõi mỗi 1 -2 tuần cho đến khi thai 24 tuân để đánh giá CTC ngắn thêm – Điểm thực hành tốt
 • Có thể cân nhắc khấu CTC ở những trường hợp CTC ngấn dần đến <10 mm dù vẫn đang sử dụng progesterone – Mức C

+Vòng nâng: chứng cứ hiện tại không ủng hộ vòng nâng CTC dự phòng sinh non ở nhóm thai phụ không triệu chứng CL < 25mm ngoại trừ nghiên cứu – Mức B

Thai kỳ đơn thai không triệu chứng có thêm yếu tố nguy cơ sinh non tự phát

 • Mặc dù chứng cứ còn nhiều mâu thuẫn, những thai kỳ đơn thai có tiền căn sinh non tự phát nên cân nhắc chỉ định progesterone đặt âm đạo mỗi tối từ 16 – 36 tuần, hoặc theo dõi và điều trị khi CL <25 mm – Điểm thực hành tốt

Thai kỳ đơn thai không triệu chứng có thêm yếu tố nguy cơ sinh non tự phát

 • Mặc dù chứng cứ còn nhiều mâu thuẫn, những thai kỳ đơn thai có tiền căn sinh non < tự phát nên cân nhắc chỉ định progesterone đặt âm đạo mỗi tối từ 16 – 36 tuần, hoặc theo dõi và điều trị khi CL <25 mm – Điểm thực hành tốt
 • Ở thai kỳ đơn thai có tiền căn sinh non tự phát, đánh giá CL ngả âm đạo mỗi 2 tuần trong khoảng 14-16 tuần đến 24 tuân nếu CL >30mm nên theo dõi. Khi CL đo ngả âm đạo trong khoảng 26-19 mm, nên đo lại mỗi tuân – Điểm thực hành tốt
 • Ở thai kỳ đơn thai có tiền căn sinh non tự phát đang sử dụng progesterone và CL đo ngả âm đạo < 25mm trước 24 tuần, khuyến cáo chỉ định khâu CTC dựa trên siêu âm – Mức khuyến cáo A

Nên theo dõi CL sau chỉ định progesterone, vì CTC ngắn dần dù đã điều trị với progesterone, khâu CTC có thể có ích – Mức khuyến cáo C

Hiện tại chứng cứ đánh giá CL sau khâu CTC còn hạn chế, dó đó không khuyến cáo thực hành này hiện nay – Điểm thực hành tốt

SIÊU ÂM TRONG QUẢN LÝ THAI KỲ ĐƠN THAI CÓ TRIỆU CHỨNG SINH NON:

 • Thai kỳ đơn thai có dọa sinh non trong khoảng 22 0/7 đến 33 6/7 tuần, khuyến cáo < đo Cl ngả âm đạo để đánh giá nguy cơ sinh non – Mức khuyến cáo
 • Nếu CL ngả âm đạo > 30mm, tư vấn và cho xuất viện – Mức khuyến cáo c
 • Nếu CL ngả âm đạo <15 mm hoặc < 20mm, nhập viện, cân nhắc hỗ trợ phối bằng steroids và giảm gò (nếu cần), theo phác đồ tại chỗ – Điếm thực hành tốt
 • Nếu CL trong khoảng 15 – 20mm đến 29mm, có thế xét nghiệm (Fetal fibronectin, PAMG-1…) nếu có điều kiện. Quyết định dựa trên các kết quả XN: nếu dương tính, xử trí như CL < 15mm hay < 20mm; nếu âm tính xử trí như CL > 30mm – Điểm thực hành tốt

Dự phòng sinh non ở thai kỳ đa thai không triệu chứng:

Progesterone:

 • Không khuyến cáo sử dụng progesterone dự phòng sinh non ởthai kỳ song thai ngẫu nhiên. Mức khuyến cáo A
 • Có thể cân nhắc sử dụng progesterone dự phòng cho nhóm song thai có CL <25mm – Mức khuyến cáo C

Khâu CTC:

 • Không khuyến cáo chỉ định khâu CTC ở thai

Dự phòng sinh non ở thai kỳ đa thai không triệu chứng:

Progesterone:

 • Không khuyến cáo sử dụng progesterone dự phòng sinh non ở thai kỳ song thai ngẫu nhiên. Mức khuyến cáo A
 • Có thế cân nhắc sử dụng progesterone dự phòng cho nhóm song thai có CL <25mm – Mức khuyến cáo C

Khâu CTC:

 • Không khuyến cáo chỉ định khâu CTC ở thai kỳ song thai ngẫu nhiên có tiền căn sinh non – Mức khuyến cáo C
 • Ở thai kỳ song thai CTC mở trước 24 tuần, chiến lược đa phương diện gồm khâu CTC theo khám lâm sàng, kháng sinh, giảm gò có thể xem xét – Mức khuyến cáo C

Vòng nâng CTC:

 • Không khuyến cáo chỉ định vòng nâng CTC dự phòng sinh non ở song thai ngẫu nhiên. – Mức khuyến cáo B
 • Chứng cứ về vòng nâng CTC trên song thai CTC ngấn còn mâu thuẫn, do đó ứng dụng trên lâm sàng chưa được xác nhận.

 

Lược dịch từ: ISUOG Practice Guidelines: role of ultrasound in theprediction of spontaneous preterm birth – Ultrasound Obstet Gynecơl 2022 – Published online in Wiley Online Library (wileyonlinelibrary.cơm). DOI: 10.1002/uog.26020

Ghi chú: CL- chiều dài kênh cổ