Quyết định về việc ban hành chương trình và tài liệu đào tạo liên tục

213

Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến thông báo ban hành Quyết định về việc ban hành chương trình và tài liệu đào tạo liên tục

“Kỹ thuật tắm trẻ sơ sinh;

Kỹ thuật massage trẻ sơ sinh;

Sử dụng tia Plasma lạnh trong hỗ trợ điều trị vết thương sau phẫu thuật, sau đẻ”