Sàng lọc sớm bất thường nhiễm sắc thể ở tuổi thai 11 – 14 tuần

174

Dị tật bẩm sinh (DTBS) của thai nhi là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong chu sinh, chiếm 20% tổng số chết chu sinh và tử vong của trẻ trong năm đầu tiên…