Khảo sát độ tin cậy của một số công thức ước lượng trọng lượng thai bằng siêu âm

205

Ước lượng trọng lượng thai (TLT) trước sinh là một vấn đề rất được quan tâm trong sản khoa, giúp đánh giá sự phát triển của thai và tiên lượng cuộc đẻ. Từ khi máy siêu âm được ứng dụng rộng rãi đã có rất nhiều nghiên cứu về cách tính TLT bằng siêu âm. Kết quả có hàng trăm công thức ước lượng TLT thông qua siêu âm.