SHKH: “Thời điểm kết thúc thai kỳ và các phương pháp khởi phát chuyển dạ”

177

SHKH: “Thời điểm kết thúc thai kỳ và các phương pháp khởi phát chuyển dạ”

Ngày 14 tháng 7 năm 2021 Trung Tâm ĐT – CĐT đã triển khai buổi SHKH theo chuyên đề tại HT A – Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội:

Chủ đề: Thời điểm kết thúc thai kỳ và các phương pháp khởi phát chuyển dạ

Báo cáo viên: TS BS Nguyễn Thị Thu Hà – TS BS Đỗ Tuấn Đạt – ThS BS Nguyễn Anh Đức.

Chủ tọa: PGS. TS Nguyễn Duy Ánh

Khuyến cáo:

Hiệp hội sản phụ khoa Hoa Kì (ACOG) và hiệp hội y khoa bà mẹ- thai nhi ( SMFM) đã đưa ra khuyến cáo sau:

  • Việc trì hoãn sinh đến 39 tuần là không khuyến cáo nếu có chỉ định y tế hay sản khoa về chấm dứt thai kì.
  • Trong trường hợp dự kiến sinh non muộn, một liệu trình Betamethasone là được khuyến cáo trong vòng 7 ngày trước sinh cho những sản phụ chưa được dùng corticosteroid trước đó. Tuy nhiên, nếu có chỉ định y tế thì chấm dứt thai kì không nên trì hoãn vì liệu trình corticosteroids này.
  • ACOG và SMFM đã không khuyến cáo sinh chủ động trước tuổi thai 39 tuần nếu không có chỉ định. Nguyên nhân là nguy cơ của sơ sinh non tháng muộn( 340/7 -366/7 tuần) và đủ tháng sớm (370/7->386/7 tuần) đã được chứng minh và biến chứng sơ sinh tiềm ẩn liên quan đến chấm dứt thai kì chủ động ở tuổi thai nhỏ hơn 39 0/7 đã được mô tả. Dựa trên dữ liệu này và những dự liệu khác, thời điểm của sinh chủ động tại 39 tuần hoặc trễ hơn là được khuyến cáo.

Tuy nhiên, có một số nguy cơ cho mẹ, thai, nhau trong trường hợp sinh non tháng muộn và đủ tháng sớm. Thời điểm sinh trong những trường hợp này phải cân bằng giữa nguy cơ cho mẹ và sơ sinh với nguy cơ liên quan đến việc tiếp tục kéo dài thai kì. Trì hoãn sinh đến 39 tuần không được khuyến cáo nếu có chỉ định y tế hoặc sản khoa. Để giải quyết vấn đề về chỉ định thích hợp chấm dứt thai kì trước 39 tuần. ACOG đang nhìn lại để đưa ra kết luận về những tình trạng sản khoa thường gặp trên lâm sàng mà cần thiết phải kết thúc thai kì trước 39 tuần và để cập nhật những bằng chứng mới nhất hỗ trợ cho khuyến cáo.