MÔ HÌNH ĐÀO TẠO THỰC HÀNH SẢN PHỤ KHOA

335

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO THỰC HÀNH SẢN PHỤ KHOA

 1. GIỚI THIỆU:
 • Mô hình cho phép đào tạo thực hành đỡ đẻ và mô phỏng một số biến chứng sản:
 • Kiểu đẻ thường
 • Kiểu đẻ ngược
 • Đẻ dùng fooc-xep
 • Đẻ dùng giác hút
 • Đẻ sa dây rốn
 • Mô phỏng sản phụ băng huyết, nhiễm trùng
 • Mô phỏng thoát vị tử cung
 • Mô hình cho phép thực hành các kỹ năng điều dưỡng & hồi sức như:
 • Đặt nội khí quản qua miệng, mũi, đặt bóng chèn, mặt nạ thanh quản, ép tim
 • Thực hành thông tiểu, nghe tim phổi, đo huyết áp, truyền tĩnh mạch 2 tay
 • Thực hành giao tiếp bệnh nhân.