Siêu âm Sản Phụ khoa thế giới ( ISUOG)

214

Siêu âm Sản Phụ khoa thế giới ( ISUOG)
Điểm nổi bật của UOG tháng 10 năm 2021
Mời bạn đọc truy cập đường link:
https://www.isuog.org/resource/october-2021-uog-highlights.html?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo
Tầng 9 nhà B (02437759850)
Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà nội