164

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – CHỈ ĐẠO TUYẾN ĐÃ TỔ CHỨC BUỔI: HỘI THẢO TRỰC TUYẾN “TỒN LƯU DAI DẲNG HPV – NGUY CƠ UNG THƯ CỔ TỬ CUNG: THÁCH THỨC & CƠ HỘI MỚI” Ngày 24.9.2021.

Trong buổi Hội Thảo chúng ta đã được nghe các báo cáo viên lần lượt trình bày những đề tài xoay quanh vấn đề này: về diễn tiến tự nhiên từ nhiễm HPV đến ung thư cổ tử cung, về khả năng đào thải tự nhiên của HPV, làm thế nào để gia tăng đào thải virus HPV; về chủ đề xử trí điều trị: hướng tiếp cận mới, cũng như cập nhật thực hành lâm sàng dựa trên bằng chứng EBM trong phục hồi và dự phòng sang thương cổ tử cung do HPV gây ra.

Đường link đăng ký lấy tài liệu: https://besinssurvey.typeform.com/to/NgqkJ6TV

Đường link nghe lại buổi hội thảo: https://www.youtube.com/watch?v=hTbhCz36l-4