Sinh hoạt Chuyên khoa đầu ngành Sản phụ khoa tại Sở Y Tế Hà Nội

180

⭐️💫 Ngày 22/11/2021, Trung tâm Đào tạo- Chỉ đạo tuyến đã có buổi Sinh hoạt Chuyên khoa đầu ngành Sản phụ khoa tại Sở Y Tế Hà Nội.

🌟 Thành phần:

👉 Chủ trì: TS Nguyễn Đình Hưng- Phó Giám Đốc Sở Y Tế

👉 Lãnh đạo các phòng: NVY, QLHNYDYN

👉 Đại diện Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội: ThS.BS Nguyễn Cảnh Chương- Giám đốc Trung tâm Đào tạo- Chỉ đạo tuyến.

👉 Và các điểm cầu tại các đơn vị: Lãnh đạo BV,Lãnh đạo TTYT, trưởng các phòng ban…… Tại buổi sinh hoạt,ThS.BS Nguyễn Cảnh Chương đã trình bày phương hướng hoạt động Chỉ Đạo Tuyến 02 tháng cuối năm 2021 và năm 2022, đồng thời báo cáo ca bệnh “ mổ bảo tồn tử cung trong Rau tiền đạo chảy máu” ( trên ca bệnh cụ thể của BVPSHN)