Tạp chí Sản Phụ Khoa AJOG: “Buccal vs misoprostol đặt âm đạo kết hợp với ống thông Foley để làm chín cổ tử cung khi đủ tháng (thử nghiệm BEGIN): một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng”

186

***Bản tin Thư viện***
Tạp chí Sản Phụ Khoa AJOG “American Journal of Obstetris & Gynecology”
Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà nội gửi Quý bạn đọc Các bài báo mới về Buccal vs misoprostol đặt âm đạo kết hợp với ống thông Foley để làm chín cổ tử cung khi đủ tháng (thử nghiệm BEGIN): một thử nghiệm ngẫu nhiên có đối chứng.
Helen B. Gomez, MD
Matthew K. Hoffman, MD, MPH
Richard Caplan, Tiến sĩ
Kelly Ruhstaller, MD
Matthew H.H. Young, MD
Anthony C. Sciscione,
Mời bạn đọc truy cập đường link:
https://www.ajog.org/article/S0002-9378(21)00105-8/fulltext?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo
Tầng 9 nhà B (02437759850)
Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà nội