Mẹ khi sinh mổ được thực hiện ở tuổi thai sớm

217

***Bản tin Thư viện***
Tạp chí Sản Phụ Khoa AJOG
American Journal of Obstetris&Gynecology
Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà nội gửi Quý bạn đọc Các bài báo mới về Mẹ khi sinh mổ được thực hiện ở tuổi thai sớm: một tổng quan hệ thống và phân tích tổng hợp.
Chiara Cerra, MD
Roberta Morelli, MD
Daniele Di Mascio, MD
Francesca di Sebastiano, MD
Marco Liberati, MD
Francesco D’Antonio,
Mời bạn đọc truy cập đường link:
https://www.ajogmfm.org/article/S2589-9333(21)00055-0/fulltext?zarsrc=30&utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo
Tầng 9 nhà B (02437759850)
Thư viện Bệnh viện Phụ Sản Hà nội