THÔNG BÁO “HỘI THẢO HÀNG NĂM PHÒNG CHỐNG UNG THƯ TP. HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 24 ”

224

THÔNG BÁO Lần 2

Về : “HỘI THẢO HÀNG NĂM PHÒNG CHỐNG UNG THƯ TP. HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 24 ”

Căn cứ Thông báo số 1 năm 2021 của Ban tổ chức Hội nghị về việc tổ chức và đăng bài báo khoa học tại:

“ Hội thảo hàng năm phòng chống ung thư TP Hồ Chí Minh lần thứ 24”

Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến  xin thông báo đến các khoa, phòng trong Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội:

Thời gian:

Từ 13h30 ngày 01/12/2021 đến  03/12/2021 (13h30 Thứ 4  đến  Thứ 6)

Địa điểm:Trung tâm Hội nghị Pavillon – Khách Sạn Sài Gòn Tân Sơn Nhất
Nội dung và hướng dẫn chi tiết : nằm trong file đính kèm.
Hoàn thành phiếu đăng ký trong phụ lục đính kèm gửi về TT ĐT – CĐT Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội trước ngày 30/08/2021.

Xin vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin về hội nghị:

Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 9 nhà B, số 929 đường La Thành, Hà Nội

ĐT: 024.37754.890

Xin trân trọng thông báo.