Thông báo lần 1 về ” Hội nghị Phụ Sản miền Trung – Tây Nguyên mở rộng lần thứ XIX”

234
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – CHỈ ĐẠO TUYẾN:
Thông báo lần 1 về ” Hội nghị Phụ Sản miền Trung – Tây Nguyên mở rộng lần thứ XIX”
Thời gian dự kiến diễn ra HN: 27/11-28/11/2021
Địa điểm: TP. Buôn Mê Thuột – Đắk Lắk
hoàn thành phiếu đăng kí  gửi về TTĐT CĐT BV Phụ Sản Hà Nội trước ngày 15/08/2021.
Trân trọng Thông báo!