THÔNG BÁO LẦN 1 Về việc : HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA TOÀN QUỐC 2022

185

THÔNG BÁO LẦN 1

Về việc : HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA TOÀN QUỐC 2022

Căn cứ Thông báo  của Ban tổ chức Hội Nghị về việc tổ chức và đăng ký tham dự tại: HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA TOÀN QUỐC 2022

Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin thông báo đến các khoa, phòng trong Bệnh Viện Phụ sản Hà Nội:

  1. Thời gian dự kiến Hội nghị: Thứ 4 – Thứ 5 ngày 09/12 – 10/12/2022
  2. Địa điểm: dự kiến Khách sạn 5 sao tại Hà Nội
  3. Nội dung báo cáo tại Hội nghị:(nằm trong file đính kèm)
  4. Vui lòng hoàn thành phiếu đăng ký theo mã QRcode  trước ngày 10/11/2022

Xin vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết về hội nghị:

Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 9 nhà B, số 929 Đường La Thành, Hà Nội.

ĐT: 024.37754.890

Xin trân trọng thông báo!