Thông báo lần 2 về” Hội nghị Sản phụ khoa Việt – Pháp năm 2022″

154

 HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA VIỆT PHÁP 2022

 Khu vực phía Bắc tại Hà Nội, ngày 10/10/2022 – 11/10/2022

 Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin thông báo đến các khoa, phòng trong Bệnh Viện Phụ sản Hà Nội:

  1. Thời gian dự kiến diễn ra Hội nghị: Ngày 10/10/2022 và ngày 11/10/2022        (Thứ 2&Thứ 3)
  2. Địa điểm: Khách sạn Mellia, Lý Thường Kiệt, Hà Nội ( dự kiến)
  3. Nội dung và hướng dẫn chi tiết:

Hoàn thành phiếu đăng ký trong phụ lục đính kèm gửi về TTĐT – CĐT Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội trước ngày 20/6/2022

Xin vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết về hội nghị:

Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 9 nhà B, số 929 Đường La Thành, Hà Nội

ĐT: 024.37754.890

Xin trân trọng thông báo!