THÔNG BÁO LẦN 4 Về việc: “HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA VIỆT PHÁP 2022 Khu vực phía Bắc tại Hà Nội

198

THÔNG BÁO LẦN 4

Về việc: “HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA VIỆT PHÁP 2022

         Khu vực phía Bắc tại Hà Nội, ngày 11/10/2022 – 12/10/2022

      Căn cứ Thông báo của Ban tổ chức Hội Nghị về việc đăng ký tham dự tại: Hội nghị Sản Phụ khoa Việt Pháp 2022 Khu vực phía Bắc tại Hà Nội, ngày 11/10/2022 – 12/10/2022.

Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến xin thông báo đến các khoa, phòng trong Bênh Viện Phụ sản Hà Nội:

  1. Thời gian diễn ra Hội nghị: Ngày 11/10/2022 và ngày 12/10/2022                   (Thứ 3 & Thứ 4)
  2. Địa điểm: Khách sạn Mellia, Lý Thường Kiệt, Hà Nội ( dự kiến)
  3. Nội dung báo cáo tại Hội nghị:
  • Báo cáo khoa học.
  • Cập nhập các hướng dẫn quốc tế.
  • Báo cáo tổng quan về các vấn đề y học như y học thai nhi, hỗ trợ sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, …
  1. Hoàn thành phiếu đăng ký theo QR code đính kèm gửi về TTĐT – CĐT Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội trước ngày 18/8/2022

Xin vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết về hội nghị:

Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 9 nhà B, số 929 Đường La Thành, Hà Nội

  1. Trần Hoa Phương – SĐT liên hệ: 0986779159

Xin trân trọng thông báo!